“Jeg er stærkt optaget af at skabe samarbejder, der styrker hele Sønderborg.”

Hvad er din politiske ambition?

”Jeg har været medlem af byrådet for Slesvigsk Parti siden 2005. Jeg har hele tiden samarbejdet med dem, der vil og søgt indflydelse der, hvor den er. Jeg vil være en samlende borgmester og bygge bro mellem rød og blå blok, flertal og mindretal. Indhold er vigtigere end partifarve, og med et bredt samarbejde kommer vi længst.”

 

Hvordan kan du gøre en forskel for Sønderborg?

”Ved at samarbejde på tværs og inddrage kommunens ildsjæle kan vi gøre drømme til virkelighed. Kommunens profil er løftet markant med multikulturhuset, det kommende ungdomshus og andre initiativer, som indvirker positivt på erhvervsudvikling, menneskers trivsel og lysten til at flytte hertil.”

 

Flere skal vælge Sønderborg. – Hvordan?

”Det kræver, at vi tør tænke stort og visionært og er villige til at prioritere bredt: byudvikling, mangfoldige kulturtilbud, turisme, vækstrammer til virksomhederne, attraktive uddannelsesmuligheder, gode skoler og dagtilbud. Det er helheden der tæller.”

 

Hvis jeg siger klima, hvad siger du så?

”Jeg siger flere bæredygtige løsninger og fuld turbo på grøn omstilling. Sønderborg-området skal være CO2-neutralt i 2029. Vores Project​-Zero-vision rækker længere end vækst og grønne arbejdspladser. Den giver også et vigtigt fokus på, hvordan vi skal leve af klimakloge løsninger i fremtiden.”

 

 

Af journalist Pernille Engsig Eskildsen

”Jeg sætter mit kryds ved Stephan Kleinschmidt igen.

Han er en sympatisk person, der har en masse gode holdninger og ideer til, hvad der skal ske med Sønderborg. Han er nærværende og til stede. Han kan med alle og er den helt rigtige kandidat til borgmesterposten.”

 

Michael Kisling, ejer af caféen Kislings

Stephan Kleinschmidt